Tel: 24-268-50-83
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Przychodnia "Radzi i Wie"

Cholesterol i jego rola w naszym organizmie.

Katarzyna | 14 września, 2022

Cholesterol ma istotny wpływ na nasz organizm. Dziś podpowiemy czemu rola cholesterolu w organizmie jest tak ważna oraz jak dzielimy cholesterol na „zły” i „dobry”.

Zacznijmy od tego, jaką rolę w organizmie pełni cholesterol. Buduje on błony komórkowe, a także reguluje ich płynność i przepuszczalność. Co więcej, cholesterol bierze udział w wytwarzaniu hormonów, kwasów żółciowych w wątrobie oraz witaminy D. Cholesterol bierze udział także w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu.

Sam cholesterol dzielimy na dwie frakcje. Pierwsza z nich potocznie nazywana „złym” cholesterolem to LDL. Transportuje cholesterol z wątroby do komórek ciała, a jego podwyższony poziom zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, np. miażdżycy.

Z kolei cholesterol potocznie nazywany „dobrym” to cholesterol HLD. Bierze on udział w ochronie naczyń krwionośnych przed chorobami układu krążenia.

Aby sprawdzić poziom cholesterolu należy wykonać badanie takie jak lipidogram. Dobrze jest profilaktycznie wykonywać je raz na pięć lat. Podwyższony poziom cholesterolu ma negatywny skutek na zdrowie oraz zwiększa ryzyko zachorowania na niektóre choroby. Wczesne zauważenie podwyższonego cholesterolu dzięki profilaktycznym badaniom pozwoli na wprowadzenie diety obniżającej cholesterol oraz zmniejszy ryzyko niektórych chorób.