Tel: 24-268-50-83
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Zakres świadczeń zdrowotnych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie”
09-401 Płock ul. Popłacińska 42

Udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia stomatologiczna
Poradnia położniczo-ginekologiczna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
godziny pracy: poniedziałek – piątek 07:30 – 18:00

Punkt pobrań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 07:30 – 09:30

Szczepienia ochronne u dzieci
poniedziałek 16:00 – 18:00
wtorek 10:30 – 11:30
czwartek 15:00 – 17:00

Rejestracja
Telefon: 24 268 50 83

UWAGA: Wizyty domowe nagłe realizowane są na bieżąco

Właściciel Dyrektor medyczny
Wanda Pociej-Siera
Skargi i wnioski przyjmuje w środy 15.00-16.00
przy ul. Popłacińskiej 42 lub kontakt na stronie www.przychodniaradziwie.pl

Dyrektor zarządzający
Katarzyna Sztupecka
Skargi i wnioski przyjmuje w poniedziałki 14.00-15.00
przy ul. Popłacińskiej 42 lub kontakt na stronie www.przychodniaradziwie.pl

 


 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Radziwie” Filia nr 1
09-401 Płock ul. Osiedlowa 1

Udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
godziny pracy: poniedziałek – piątek 07:30 – 18:00

Punkt pobrań
godziny pracy: poniedziałek – piątek 07:30 – 09:30

Szczepienia ochronne u dzieci
środa 15:00 – 16:30
czwartek 10:00 – 12:00

Rejestracja
Telefon: 24 231 48 36

UWAGA: Wizyty domowe nagłe realizowane są na bieżąco

Właściciel Dyrektor medyczny
Wanda Pociej-Siera
Skargi i wnioski przyjmuje w środy 15.00-16.00
przy ul. Popłacińskiej 42 lub kontakt na stronie www.przychodniaradziwie.pl

Dyrektor zarządzający
Katarzyna Sztupecka
Skargi i wnioski przyjmuje w poniedziałki 14.00-15.00
przy ul. Popłacińskiej 42 lub kontakt na stronie www.przychodniaradziwie.pl