Tel: 24-268-50-83
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Regulaminy

Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” znajduje się w rejestracji Przychodni do wglądu na wniosek pacjenta.

Opłaty za udzielane świadczenia pobierane są w rejestracji lub gabinecie lekarskim.

 


 

Płock 01.12.2022

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 1a dotyczący wysokości opłat za dokumentację medyczną.

Dokumentacja może być udostępniona:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia);
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

W ramach wglądu do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do sporządzenia notatek lub zdjęć dokumentacji medycznej.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej.

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne.

Za przygotowanie wyciągu, odpisu, kopii wydruku lub skanu placówka medyczna może pobierać opłatę.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 1 grudnia 2022 r. wynosi:

→ za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej nie może przekroczyć – 12,96 zł;
→ za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekroczyć – 0,45 zł;
→ za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych nie może przekroczyć – 2,59 zł.

 


 

Płock 01.12.2022

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 2d dotyczący wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne.

Cennik badań laboratoryjnych i konsultacji lekarskiej

 1. Konsultacja lekarska 150,00 zł
 2. Cennik badań laboratoryjnych znajduje się po adresem: https://diag.pl/pacjent/

 


 

Płock 30.05.2019

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający informacje dotyczące monitoringu.

 1. Z dniem 30.05.2019r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), wprowadza się monitoring wizyjny na zewnątrz na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42 09-401 Płock oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny przy stanowisku rejestracji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” Filia nr 1 ul. Osiedlowa 1 09-401 Płock, polegający na rejestracji obrazu w pętli 30 dniowej.
 2. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt1.
 3. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
 4. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez czas określony w pkt 1, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 5. Informacją dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego zamieszczona jest w miejscach widocznych dla pacjentów oraz pracowników.
 6. Pracownik oraz pacjent, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

 


 

Płock 01.12.2022

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 1a dotyczący wysokości opłat za dokumentację medyczną.

Dokumentacja może być udostępniona:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia);
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

W ramach wglądu do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do sporządzenia notatek lub zdjęć dokumentacji medycznej.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej.

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne.

Za przygotowanie wyciągu, odpisu, kopii wydruku lub skanu placówka medyczna może pobierać opłatę.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 1 grudnia 2022 r. wynosi:

→ za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej nie może przekroczyć – 12,96 zł;
→ za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekroczyć – 0,45 zł;
→ za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych nie może przekroczyć – 2,59 zł.

 


 

Płock 01.12.2022

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 2d dotyczący wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne.

Cennik badań laboratoryjnych i konsultacji lekarskiej

 1. Konsultacja lekarska 150,00 zł
 2. Cennik badań laboratoryjnych znajduje się po adresem: https://diag.pl/pacjent/

 


 

Płock 30.05.2019

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający informacje dotyczące monitoringu.

 1. Z dniem 30.05.2019r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), wprowadza się monitoring wizyjny na zewnątrz na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42 09-401 Płock oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny przy stanowisku rejestracji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” Filia nr 1 ul. Osiedlowa 1 09-401 Płock, polegający na rejestracji obrazu w pętli 30 dniowej.
 2. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt1.
 3. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
 4. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez czas określony w pkt 1, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 5. Informacją dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego zamieszczona jest w miejscach widocznych dla pacjentów oraz pracowników.
 6. Pracownik oraz pacjent, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

 


 

 

Płock 01.01.2019

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 2b dotyczący wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne.

  STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA / wypełnienia światłoutwardzalne
1. klasa I 150,00 zł
2. ubytek MOD 200,00zł
3. klasa III 200,00 zł
4. klasa IV 250,00 zł
5. klasa V 200,0 zł
6. wzmocnienie zęba martwego włóknem szklanym + wypełnienie 400,00 zł
7. estetyczna odbudowa zęba 350,00 zł
ENDODONCJA
1. dewitalizacja 120,00 zł
2. ekstrypacja w znieczuleniu 180,00 zł
3. opatrunek kanałowy 80,00 zł
4. leczenie endodontyczne zęba  1 kanałowego 200,00 zł
5. leczenie endodontyczne zęba  2 kanałowego 350,00 zł
6. leczenie endodontyczne zęba  3 kanałowego 400,00 zł
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
1. wizyta adaptacyjna dziecka 80,00 zł
2. wypełnienie Twinky Star /kolorowe lub białe/ 140,00 zł
3. wypełnienie ZnO 80,00 zł
4. dewitalizacja 100,00 zł
5. amputacja farmokrezolowa  /z wypełnieniem/ 150,00 zł
6. lapisowanie /3 wizyt/ 120,00 zł
CHIRURGIA
1. ekstrakcja zęba 1-korzeniowego 180,00 zł
2. ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 200,00 zł
3. ekstrakcja półchirurgiczna 160,00 zł
4. opatrunek 70,00 zł.
PROFILAKTYKA
1. scaling 120,00 zł
2. scaling+lakierowanie 250,00 zł
3. lakierowanie /całe uzębienie/ 200,00 zł
4. lakowanie całość 100,00 zł
5. przegląd, badanie, porada 80,00 zł
6. piaskowanie 100,00 zł
PROTETYKA
1. proteza akrylowa częściowa/ do 10 zębów/ 750,00 zł
2. proteza akrylowa całkowita 800,00 zł
3. proteza szkieletowa metalowa 1500,00 zł
4. proteza acetalowa 1400,00 zł
5. punkt w moście porcelanowym na metalu 700,00
6. licówka porcelanowa 1200,00
7. nakładki wybielające komplet 500,00 zł
8. Szynowanie zębów 1 ząb 100,00 zł
INNE
1. znieczulenie 50,00 zł
2. RTG 30,00 zł

 


 

Płock 01.01.2021

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 2c dotyczący wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne.

Cennik usług ortodontycznych

Zakres usługi Cena
1. Konsultacja 150,00 zł.
2 .Modele diagnostyczne 100,00 zł.
3. Plan leczenia 150,00 zł.
4. Aparat stały metalowy- jeden łuk 1600,00 zł.
5. Aparat stały kryształowy, estetyczny- jeden łuk 2400,00 zł.
6.  Aparat stały samoligaturujący , metalowy- jeden łuk 2200,00 zł.
7. Aparat samoligaturujący, estetyczny – jeden łuk 2800,00 zł.
8. Aparat stały metalowy , estetyczny , zamki ICONIX -jeden łuk 2200,00 zł.
9. Aparat niewidoczny , Clear Aligner- trzy nakładki 850,00 zł.
10. Aparat niewidoczny , Clear Aligner -set up, plan leczenia 250,00 zł.
11. Aparat Twin-Block, Stockfischa,Klammta 900,00 zł.
12.Aparat typuGMD 900,00 zł.
13. Aparat Pendulum 500,00 zł.
14. Aparat typu Rotator Expander, BiHelix 450,00 zł.
15. Płytka Nancea 450,00 zł.
16. Aarat typu Hyrax, Haasa 1100,00 zł.
17. Aparat typu Hyrax+ maska twarzowa 1550,00 zł.
18. Aparat ruchomy na 1 łuk (+ dodatkowy element) 650,00zł.(+50zł).
19. Wizyta kontrolna z aparatem stałym – jeden łuk 150,00 zł.
20. Wizyta kontrolna z aparatem stałym – dwa łuki 200,00 zł.
21. Dopłata za łuk powlekany , estetyczny 60,00 zł.
22. Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym – jeden łuk 100,00 zł.
23. Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym – dwa łuki 150,00 zł.
24. Wizyta kontrolna z aparatem Hyrax, Haasa 60,00 zł.
25. Zdjęcie aparatu stałego i retencja stała ( za jeden łuk) 550,00 zł.
26. Płytka retencyjna 450,00 zł.
27. Kontrola retencyjna 80,00 zł.
28. Utrzymywacz przestrzeni 25,00 zł.
29. Mikroimplant 550,00 zł.
30. Podklejenie retencji stałej z innego gabinetu (cena od) 200,00 zł.
31. Podniesienie  zwarcia ( cena od zęba) 50,00 zł.
32. Kontrola /Zdjęcie aparatu grubołukow./ Ponowne zacement. 80,00 zł.
33. Nowy zamek/ Pierścień/ Przyklejenie oderwanego  zamka 60,00-100,00 zł.
34. Wymiana łańcuszka 80,00 zł.
35.Kontrola zgryzu 80,00 zł.
36. Polerowanie  (na życzenie Pacjenta) 80,00 zł.