Tel: 24-268-50-83
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Informacje dla Pacjentów

Zastrzyki zlecone przez lekarza wykonywane są w gabinecie zabiegowym codziennie w godzinach

09.30 – 12.00
15.00 – 17.00

Po zastrzyku należy przebywać na terenie Przychodni co najmniej pół godziny.

 


 

Przyjmowanie zleceń na leki stałe oraz wyroby medyczne odbywa się codziennie w godzinach

09:30 – 17:30

jednorazowo na wszystkie leki stałe w Przychodni na ul. Popłacińskiej 42, w Przychodni na ul. Osiedlowej 1 oraz pod nr telefonów

24 268 50 83 Radziwie
24 231 48 36 Góry

Odbiór recept następuje w Przychodni, telefonicznie lub przez Internetowe Konto Pacjenta po zalogowaniu na stronę pacjent.gov.pl

Recepty może odebrać pacjent zgłaszający się osobiście lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację medyczną po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 


 

ZASADY KORZYSTANIA Z PORAD LEKARSKICH

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 2. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza:

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Przebieg teleporady:

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

 


 

W ramach działań na rzecz promocji zdrowia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE”, realizowane są programy profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta Płocka, które obejmują szczepienia: przeciw zakażeniu Neisseria meningitidis typ C dla dzieci między 12 a 23 miesiącem życia, przeciw zakażeniu (HPV) Wirusowi Brodawczaka Ludzkiego dla dziewczynek w 12 roku życia, przeciw zakażeniu grypy dla osób powyżej 65 roku życia.

Przychodnia od stycznia 2021 roku aktywnie uczestniczy również w realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Szczepień przeciw COVID-19.

Program cytologiczny realizowany jest w ramach Poradni ginekologiczno-położniczej dla wszystkich kobiet. W ramach działań na rzecz promocji zdrowia lekarze POZ zlecają badania w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Spirometria wykonywana jest w placówce przy ul. Popłacińskiej 42 Płock w ramach pracy Poradni pielęgniarki i lekarza POZ.

Pielęgniarki środowiskowe przeprowadzają pogadanki z pacjentami na temat prawidłowego odżywiania, doboru odpowiedniej aktywności fizycznej, właściwej higieny snu i odpoczynku.

Lekarz stomatolog we współpracy z higienistką stomatologiczną prowadzą na terenie Przychodni indywidualną profilaktykę dotyczącą jamy ustnej pacjenta.

Noworodki i niemowlęta objęte są stałą opieką i wsparciem ze strony położnej środowiskowej i pielęgniarki w zakresie prawidłowej pielęgnacji, diety oraz działań profilaktycznych jakie mogą podejmować rodzice w opiece nad dziećmi.