Tel: 24-268-50-83
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Szczepienia przeciwko menigokokom

Wanda | 19 września, 2018

Bezpłatny program profilaktycznych szczepień przeciwko menigokokom w latach 2018-2020. Program jest adresowany do grupy dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy (w drugim roku życia) zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie zostały uodpornione przeciwko meningokokom typu C, w tym do dzieci, które rozpoczęły cykl szczepień przed ukończeniem 1 roku życia. Co roku będzie szczepiona grupa dzieci w tym samym przedziale wiekowym (od 12 do 23 m.ż.) i należą do NZOZ Przychodnia Radziwie. Na szczepienia można zgłaszać się do NZOZ Przychodnia Radziwie – Płock ul. Popłacińska (tel. 24 268 50 83) oraz do przychodni w Górach – Płock ul. Osiedlowej 1 (Tel. 24 366 55 37). Szczepienia przeciwko meningokokom finansowane są przez Gminę-Miasto Płock. Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych świadczeń w ramach programu są osoby ubezpieczone, legitymujące się aktualnym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.