Tel: 24-268-50-83
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Wanda Pociej-Siera

Specjalista md. rodzinnej

NZOZ Przychodnia Radziwie

Tel: 24-268-50-83

Popłacińska 42
09-401 Płock

NZOZ Przychodnia Radziwie Filia Nr 1

Tel: 24-231-48-36

Osiedlowa 1
09-401 Płock