Tel: 24-268-50-83
Tel: 600-777-204
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Aneta Krupińska

Magister specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

NZOZ Przychodnia Radziwie

Popłacińska 42
09-401 Płock

NZOZ Przychodnia Radziwie Filia Nr 1

Osiedlowa 1
09-401 Płock