Tel: 24-268-50-83
Tel: 600-777-204
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia zdrowotne w zakresie POZ zapewniają, z godnie z kontraktem NFZ, lekarze medycyny rodzinnej, pediatrzy, interniści oraz pielęgniarki położne, których zakres działania obejmuje:

  • badanie i poradnictwo lekarza, pielęgniarki położnej POZ w trybie ambulatoryjnym
  • kierowanie do poradni specjalistycznych, szpitali i sanatoriów
  • wizyty domowe
  • pełną profilaktykę chorób, w tym badania i porady profilaktyczne dla dzieci, szczepienia oraz bilanse zdrowia
  • kompleksową diagnostykę laboratoryjną, obrazową i nieobrazową (EKG RTG USG), spirometrię
  • wykonywanie i zmianę opatrunków, pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi

Oferujemy Państwu również konsultację ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, takich jak kardiolog, reumatolog, pulmonolog, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić szczegółową diagnostykę oraz kompleksowe leczenie.