Tel: 24-268-50-83
Tel: 600-777-204
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Opieka Stomatologiczna

Podstawowa opieka stomatologiczna

Higiena jamy ustnej to podstawa zdrowych zębów, które będą służyły długie lata. W ramach kontraktu z NFZ czeka na Państwa nowoczesny gabinet stomatologiczny z doświadczonym lekarzem.

Dzięki regularnym wizytom u stomatologa dużo szybciej udaje się wykryć wszelkie nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej. W efekcie wszelkie choroby takie jak próchnica, można wyleczyć szybciej i skuteczniej. Jednocześnie pozwoli to uniknąć większych schorzeń, w tym utraty zęba.

Ortodoncja

W Przychodni Radziwie gabinet prowadzi również lekarz ortodonta, który zajmuje się leczeniem wad zgryzu. W Polsce ortodoncja nie jest refundowana przez NFZ.

Dzięki regularnym wizytom u ortodonty możliwe jest leczenie wad zgryzu. Każdą wadę zgryzu warto konsultować ze specjalistą, nawet jeśli nie wszystkie z nich wymagają korekty!

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” Wanda Pociej – Siera
09 – 401 Płock, ul. Popłacińska 42

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: do celów diagnostycznych
 • ·uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ aparat stomatologiczny – wewnątrzustny uruchamianiu pracowni decyzja PWIS:
 • Decyzja Nr 28z P /2010 z dnia 02.12.2010r.
 • zgoda PWIS – decyzja z dnia: na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego /w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych nie dotyczy/
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dozymetrów indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy 2019r. Zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej najmniejszej wykrywalnej dawki.
  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: Nie dotyczy (podać wartość)
  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych Nie dotyczy
  • Wykonywane są testy eksploatacyjne dla urządzenia rtg
   (podać wartość) Wyniki zgodne z wymogami prawnymi.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
 • Dla pracowników przyjęto dawkę jak dla ogółu ludności

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

 • Aparaty RTG posiadają aktualne testy eksploatacyjne: testy akceptacyjne, testy specjalistyczne, testy podstawowe.
 • Wyniki, zakres i częstotliwość przeprowadzania testów są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Sprawozdania z wyników testów znajdują się w dokumentacji RTG w Gabinecie.